L’Agrupament

12165850_1287693534590914_913356537_n

 

L’Agrupament és el punt de referència educativa del moviment escolta, l’espai on els nois, les noies, els caps i les quel·les es troben cada setmana i aprenen a participar, a compartir, a comunicar-se, a consensuar i tirar endavant projectes en petit grup com a forma de potenciar la seva individualitat.

Els agrupaments estan organitzats en cinc unitats (grups de nois i noies d’un mateix interval d’edat) que són: Castors i Llúdrigues, de 6 a 8 anys, que s’identifiquen amb el color taronja; Llops i Daines, de 8 a 11 anys, que s’identifiquen amb el color groc; Ràngers i Noies Guies, d’11 a 14 anys, que s’identifiquen amb el color blau; Pioners i Caravel·les, de 14 a 17 anys, que s’identifiquen amb el color vermell i Truc, de 17 a 19 anys, que s’identifiquen amb el color verd i es separen en dues unitats, Truc 1 i Truc 2.

El conjunt d’unitats d’un mateix interval d’edats és el que anomenem branca. A mesura que van creixent, els nens i les nenes van formant part de les diferents branques fins a acabar el procés educatiu, moment en què el jove opta per continuar en el moviment i fer-se cap o en d’altres casos molts d’aquests joves continuen amb la seva tasca de compromís participant a diferents entitats de caire social o de caire polític, de forma voluntària.

Els nois i noies de cada unitat es troben setmanalment al cau, els dissabtes de 5 a 7 de la tarda. En aquest espai es fan xerrades, tallers, jocs i altres activitats educatives. L’altre gran espai de trobada són les sortides de caps de setmana, un cop al mes, i els campaments i travesses, per Setmana Santa i a l’estiu, on els infants i els joves fan excursions, raids, projectes, juguen i gaudeixen de l’entorn tot aprenent a valorar-lo i a respectar-lo.

I perquè tot això rutlli, tenim els equips de caps i quel·les, joves que de forma voluntària i desinteressada, s’ocupen de l’educació dels infants i joves i s’encarreguen del funcionament de cada unitat de l’Agrupament. Tot el conjunt de caps i quel·les formen el Consell d’Agrupament, dins el qual trobem els caps d’agrupament, els responsables pedagògics, els economistes i els secretaris, així com diverses comissions. El Consell és l’òrgan motor i decisori de la marxa de l’Agrupament.